Untitled Document
 
SELECT A LANGUAGE
 
ENG | THA

Untitled DocumentDemo 6


Untitled Document

 

 

ภัตตาคารอัน อัน เหลา

ภัตตาคารอัน อัน เหลา ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อปีพ.ศ.2523 ด้วยความที่อำเภอเบตงนั้นเป็นเมือง ที่มีชาวจีนอพยพจากมณฑลต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่เมืองเบตงได้น้ำจากภูเขาและมีอากาศเย็นสบายจึงทำให้มีความสมบูรณ์พร้อมด้านวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ดังนั้นจึงทำให้ชาวเบตงมีสูตรอาหารที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีน และชาวเบตงดั้งเดิมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นอาหารลักษณะเฉพาะ ที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆ และภัตตาคารอัน อัน เหลา ก็ได้สืบทอดสูตรอาหารเหล่านั้นมาแล้วกว่า 30 ปี

 
 
 
 


Untitled Document